hem (SV)

Höga Kusten Filmfestival

 

Nu slås dörrarna upp till Lunde Folkets Hus som åter blir en biograf, med ett enkelt syfte - att visa riktig Independent Film i Höga Kusten! Info om programmet och även varje film hittar du nedan!


Med riktig independentfilm menar vi kortfattat egenproducerad Auteurfilm, med liten eller ingen finansiering från institutioner eller större produktionsbolag. Ofta low/no-budget, men mer för att det ofta är så det ser ut snarare än för sakens skull.  


"Ordet auteur (franska för författare) är en benämning på en särskilt konstnärligt, personligt inriktad regissör, som också är filmens författare och vanligen följer en egen tydlig konstnärlig linje genom sina olika produktioner, snarare än att låta andra bestämma vad denna ska göra." (wikipedia.)

 

Hittills har vi visat film från mer än 50 länder och haft regissörer besökande festivalen från bland annat Iran, USA, Frankrike, Belgien, Holland, Finland och så klart Sverige. Och nu är det dags igen!


SVT artikel om festivalen 2019: LÄNK

P1 Kultur inslag om festivalen 2018: LÄNK